facebookinstagramyoutubeKontaktperson 

Christian Frank 

 

Telefon 

918 10 606

 

Epost 

post@kirkerudgard.no 

 

Adresse 

Kirkerud Gård

Gamleveien 712 

1487 Hakadal

 

Kultur og historie

Det nærmer seg jul, og på Kirkerud forbereder vi oss til det med glede. 

Julejazzen på låven 22. desember viser seg å være populær allerede dette første året. Tre unge talenter byr på juletoner for hele familien, og vi serverer julegrøt med mandel og overraskelse til den heldige. Du finner mer informasjon under arrangementer på vår facebookside. 

Juletresalget starter fredag 13. desember. Store og små har de siste årene hatt stor glede av å komme og hogge sitt eget tre. Vi har det dere trenger til hogsten, og dere kan kjøre helt frem til "skogen" med flotte trær. 

"Å komme til dekket bord" byr vi på i samarbeid med Mortens Kro og Else Flora. Mellom 12 og 30 personer kan ta plass i våre lokaler og få servert alt Mortens Kro har på menyen, nyte et bugnende og lekkert bord og få alt servert gjennom kvelden. Konfirmasjoner, dåp og minnesamvær tilbys nå også i dette konseptet. Facebook har mer informasjon om alt dette. 

Kirkerud gård ligger i Hakadal med grenser til Nitelva og Romeriksåsen. Gården har vært drevet på tradisjonelt vis med storfe og korn fram til 2006. I dag er fjøset bygd om til aktiviteter for mennesker. De 10 siste årene har gården vært en god arena for arbeidstrening, terapeutisk hagebruk og musikkgrupper. I dag er musikk-, frilufts- og mekkegrupper de viktigste tilbudene. 

Kirkerud gård har vært i familien Franks eie siden 1935 og omfatter 250 da dyrket mark og 300 da skog. Kornarealet er i dag leid til ekstern bruker. I 1961 ble Kirkerud kjent som ”Fjernsynsgården”, da NRK sendte en dokumentarserie om driften og familielivet. Du finner det nå på NRKs nettsider.kirkerudkonsert

Gårdstunet består av våningshus, kårbolig, fjøs, låve, verksted, potetkjeller, stabbur, drivhus og kultursilo. Gården har et idyllisk område ved elva med leirplass og bademuligheter. Vi legger vekt på trivsel og vekst og hele gårdstunet er omfattet av en plan utarbeidet av landskapsarkitekt. Her er små oaser, lune områder og utsyn over dalen. Sansehage er en del av hagen i kultursiloen og bærer stadig mer preg av frodighet. Den rammes inn av grønne klatreplanter og gir en spesiell atmosfære, som en lun hage i sydligere strøk. 

Kultursiloen  gir rom for blomstrende og kulturelle aktiviteter. Inspirasjon til kreativ bruk av siloen på gården fikk vi fra Anne B. Ragdes Berlinerpoplene og landskapsarkitekt Nils Skaarer har utarbeidet en helhetlig plan . Siloen brukes i dag til arbeidstrening, terapeutisk hagebruk og årlige sommeravslutninger i kommunal regi. 

I februar 2012 hadde Kirkerud statsrådsbesøk. Gården var arena for lansering av ”Nasjonal strategi for Inn på tunet”. Ny logo og godkjenningsordning ble også lansert. Til stede var kommunalminister Liv Signe Navarsete, landbruksminister Lars Peder Brekk , 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Valgerd Svarstad Haugland, rådmann og ordfører i Nittedal kommune og en rekke andre fra stat, kommune, Norges Bondelag, Norges småbrukarlag og presse. 

Kirkerud er godkjent som Inn på tunet gårdsbruk og har oppdaterte godkjenninger for HMS og KSL i landbruket. Inn på tunet satsningen vår er støttet av Innovasjon Norge.

Du kan lese mer om godkjenningsordningen på www.matmerk.no  
Mer informasjon om Innovasjon Norge finner du på www.innovasjonnorge.no 
Nasjonale føringer for Inn på tunet kan du lese mer om på www.innpaatunet.no