facebookinstagramyoutubeKontaktperson 

Christian Frank 

 

Telefon 

918 10 606

 

Epost 

post@kirkerudgard.no 

 

Adresse 

Kirkerud Gård

Gamleveien 712 

1487 Hakadal

 

Helse

pianoHelsetilbudet på Kirkerud gård kan sammenfattes i begrepet ”Grønn Rehabilitering”. Tilnærmingen vår er basert på anerkjente psykologiske metoder for menneskelig vekst og helningsprosesser.

Musikkgrupper

Musikkgrupper har vært en del av Inn på tunet-virksomheten på Kirkerud gård siden 2005 i regi av helsetjenesten i Nittedal kommune. Musikkgruppene består av inntil fem deltakere som møtes en gang pr. uke. Aktiviteten kan omfatte å lytte til musikk, snakke om musikk, instruksjon på instrumenter og samspill. Gruppene deles inn etter nivå, fra nybegynner til mer erfarne musikere. Trygge rammer er vesentlig for utfoldelse.

musikk-quoteEnkelte grupper har opptrådt i ulike sammenhenger. De fleste musikkstiler er representert. Muligheten til å spille sammen kan gi en følelse av frihet og samhørighet. Det kan bidra til styrket selvfølelse. Flere av deltakerne forteller at de har vekket til live en interesse som lenge hadde ligget i dvale. For noen betyr nettopp dette økt livskvalitet. Rekruttering til musikkgrupper skjer via helsetjenesten i Nittedal kommune.

 
drivhusTerapeutisk hagebruk

Den blomsten du steller godt med blir du glad i! Å plante et frø, å gi det næring, å stelle planten og se at det gror kan inspirere til vekst hos mennesker. Hagebruk kan ha terapeutisk effekt og bidra som buffer mot nedstemthet. Kirkerud gård har i to år vært base for forskning på feltet i regi av Universitetet for Miljø- og biovitenskap i Ås. Vi har tilbud om terapeutisk hagebruk i 

sommerhalvåret. Kultursiloen vår fungerer som veksthus. Der er det store bed med kompostert jord fra den gang siloen var en gjødselkum, clematis og villvin klatrer langs veggene både utvendig og innvendig og gjør siloen til en oase for planter og mennesker. Piletrefeltet vårt danner også grunnlag for en rekke aktiviteter. Området med juletrær krever stell og omtanke hele året og etter hvert vil Kirkerud gård tilby selvhogst i desember. Gjennom terapeutisk hagebruk kan opplevelsen av å høre til i en sammenheng vokse frem eller bli styrket.

Ta direkte kontakt med Kirkerud gård hvis du vil delta i terapeutisk hagebruk en uke sommeren 2015.


Inspirasjonsseminar

Livsglede er tittel på ett av kapitlene i selvhjelpsboka "Du ser jo så godt ut! Kronisk sykdom bak fasaden" som Kari Frank har skrevet sammen med Kjersti T. Hanssen. Hun kan tilby foredrag for pasientforeninger og helsepersonell, gjerne i kombinasjon med andre tilbud på Kirkerud gård.

Klinisk helsepsykologi omfatter en forståelse av at biologiske, psykologiske og sosiale aspekter henger sammen. Opplevelse av smerte er ett eksempel. Smertetilstander er ikke enten fysiske eller psykiske, men handler i stedet om både fysiske tilstander, tolkning av det som skjer og om reaksjoner fra omgivelsene. Årsaker til sykdom kan være fysisk betinget og bør utredes og behandles medisinsk. En velassortert psykologisk verktøykasse kan bidra til bedre livskvalitet.

Ta kontakt med psykologspesialist Kari Frank hvis du ønsker tilbud om foredrag, e-post: post@psykologkf.no


Kurs i mestring av depresjon

Å forebygge og overkomme depresjon er mulig. Å gjøre grep ved nedstemthet har betydning for den enkelte og for de nærmeste. Kurs i depresjonsmestring (KiD) tilbys på Kirkerud gård for grupper på 8-12 deltakere. Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori og er veldokumentert internasjonalt. Det går over 10 ganger à 2,5 timer og ledes av en kursholder og en co-kursholder. Kurset består i bevisstgjøring av tankemønstre. Målet er å gi næring til tanker som gjør oss robuste og fremmer livsglede.

Mer informasjon om KiD-kurs finner du på www.psykiskhelse.no 

Ta kontakt med psykologspesialist Kari Frank for deltakelse, e-post: post@psykologkf.no